top of page

Aanmeldformulier

logo bezig.png

AANMELDEN

Wilt u uw zorgboerderij aanmelden en graag lid worden van onze vereniging? Als u denkt aan de volgende voorwaarden te voldoen kunt u onderstaand formulier downloaden, invullen en opsturen naar de bezoekcommissie: jacolien.davelaar@zorgboerenbezig.nl

De voorwaarden:

  • Er is een boerderij, dwz een huis met schuur, loods en/of stal (alles in enkel- of meervoud) + faciliteiten om zorg en/of begeleiding te kunnen geven.

  • Er behoort grond bij de gebouwen in de vorm van een erf, weiden, akker/tuinbouwgrond, boomgaard of kwekerij/kassen.

  • Er is agrarische bedrijvigheid, professioneel dan wel hobbymatig (akkerbouw, veeteelt, fruitteelt, bloemen en/of plantenteelt) in de landbouw en/of natuurbeheer/onderhoud. 

  • De agrarische bedrijvigheid staat in verhouding tot het aantal cliënten dat op de zorgboerderij komt. 

  • Er is voldoende kennis van de landbouw en dierverzorging op de boerderij. De zorgboer(in) en zijn/haar medewerkers moeten kunnen aantonen dat zij tezamen goede kennis en vaardigheden bezitten m.b.t. de landbouw en dierverzorging op de boerderij (opleidingen / werkervaring / stages / cursussen). 

  • Er is voldoende kennis van de zorg(ziektebeelden/begeleidingsaspecten) om cliënten op een adequate wijze te kunnen begeleiden (om aan de zorgvraag van de cliënt te kunnen voldoen) De zorgboer(in) en zijn/haar medewerkers moeten kunnen aantonen dat zij tezamen goede kennis en vaardigheden bezitten m.b.t. de zorg voor en de begeleiding van cliënten (opleidingen / werkervaring / stages / cursussen). 

  • De zorgboerderij wil binnen een jaar gaan voldoen aan het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’. (Dit betreft een positieve evaluatie van het kwaliteitshandboek van de laatste versie.) 

bottom of page