Van een idee naar de uitvoering

De start van een zorgboerderij kan spannend en intensief zijn. Je loopt waarschijnlijk al een tijd met het idee rond of je bent al voorzichtig een beetje begonnen. Er kan heel wat op je af komen bij de start van een zorgboerderij in welke vorm dan ook. Als lid van onze vereniging zullen we je bijstaan bij vragen en hebben we waarschijnlijk ook nog wel enkele tips voor jouw onderneming! We doen het echt met elkaar. Wees WELKOM!

Aanmelden

Wilt u uw zorgboerderij aanmelden en graag lid worden van onze vereniging? Als u denkt aan de volgende voorwaarden te voldoen kunt u onderstaand formulier downloaden, invullen en opsturen naar de bezoekcommissie t.a.v. : info@zorgboerenbezig.nl

De voorwaarden:

  • Er is een boerderij, d.w.z. een huis met schuur, loods en/of stal (alles in enkel- of meervoud) + faciliteiten om zorg en/of begeleiding te kunnen geven.
  • Er behoort grond bij de gebouwen in de vorm van een erf, weiden, akker/tuinbouwgrond, boomgaard of kwekerij/kassen.
  • Er is agrarische bedrijvigheid, professioneel dan wel hobbymatig (akkerbouw, veeteelt, fruitteelt, bloemen en/of plantenteelt) in de landbouw en/of natuurbeheer/onderhoud. 
  • De agrarische bedrijvigheid staat in verhouding tot het aantal cliënten dat op de zorgboerderij komt. 
  • Er is voldoende kennis van de landbouw en dierverzorging op de boerderij. De zorgboer(in) en zijn/haar medewerkers moeten kunnen aantonen dat zij tezamen goede kennis en vaardigheden bezitten m.b.t. de landbouw en dierverzorging op de boerderij (opleidingen / werkervaring / stages / cursussen). 
  • Er is voldoende kennis van de zorg(ziektebeelden/begeleidingsaspecten) om cliënten op een adequate wijze te kunnen begeleiden (om aan de zorgvraag van de cliënt te kunnen voldoen) De zorgboer(in) en zijn/haar medewerkers moeten kunnen aantonen dat zij tezamen goede kennis en vaardigheden bezitten m.b.t. de zorg voor en de begeleiding van cliënten (opleidingen / werkervaring / stages / cursussen). 
  • De zorgboerderij wil binnen een jaar gaan voldoen aan het kwaliteitskeurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’. (Dit betreft een positieve evaluatie van het kwaliteitshandboek van de laatste versie.) 
Aanmeldformulier Aspirant Leden BEZIG
ODT bestand – 43,5 KB 147 downloads