De vereniging

​BEZIG is een vereniging van meer dan 60 zorgboerderijen in de Gelderse Vallei en de Veluwe, welke zorg verlenen aan verschillende doelgroepen. Dat gebeurt middels een PGB of Zorg in Natura (ZIN). Soms ook via onderaannemerschap voor een zorginstelling.

De aangesloten zorgboerderijen hebben samen veel ervaring in de zorgverlening. De zorgboerderijen hebben vaak naast de zorgtak ook een agrarische tak met koeien, kippen, schapen, paarden, konijnen of andere dieren. De meeste zorgboerderijen - en zeker de zorgkwekerijen - hebben een tuin waarin gewerkt kan worden. Er zijn ook gemengde bedrijven waarbij het zorgcomponent het zwaartepunt vormt. Elke zorgboerderij is daarmee uniek van opzet en kwaliteit.

De doelgroepen variëren: sommige zorgboerderijen werken vooral met kinderen en jongeren uit het speciaal onderwijs, kinderen met autisme of kiezen voor herintreders, mensen met een psychische achtergrond of met een verstandelijke beperking. Ook (demente) ouderen kunnen op een zorgboerderij terecht. Een aantal locaties kiest juist voor een mix van doelgroepen.

Via deze website kunt u kennismaken met de bij de vereniging aangesloten zorgboerderijen. Ga hiervoor naar "locaties" en bekijk zelf de enorme verscheidenheid aan zorgboerderijen.

Wat doet vereniging BEZIG?

Jaarlijks wordt er meerdere keren een ledenvergadering georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor ontmoeting, uitwisselen van ervaringen en houden we elkaar op de hoogte van algemene ontwikkelingen. Ook wordt er regelmatig iemand uitgenodigd om een workshop te geven over tal van onderwerpen: veiligheid, intervisie, agressiviteit op de zorgboerderij, etc. Ook buiten de bijeenkomsten organiseren we naar behoefte cursussen/trainingen voor onze leden. Verder worden leden ook via de mail op de hoogte gehouden van allerhande ontwikkelingen. We stimuleren en ondersteunen regionale samenwerking waar mogelijk. Zowel onderling als naar buiten, bijvoorbeeld richting gemeenten en/of zorgkantoren.

Federatie Landbouw en Zorg en BEZIG.

​De vereniging BEZIG heeft ook een afvaardiging in de Federatie Landbouw en Zorg en kan daardoor ook op landelijk niveau haar steentje bijdragen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Als u lid bent van BEZIG kunt u uw zorgboerderij presenteren op de website www.zorgboeren.nl. Wij verwachten van onze leden dat zij werken volgens het kwaliteitssysteem "Kwaliteit laat je zien" wat door de Federatie Landbouw en Zorg onderhouden wordt. Vanzelfsprekend volgt de vereniging ook hier de ontwikkelingen op de voet.

Heeft u een zorgboerderij of wilt u een zorgboerderij starten en wilt u weten wat BEZIG voor u kan betekenen of wilt u lid worden, neem dan contact op met de vereniging. Als u lid wilt worden, kunt u het aanmeldformulier invullen wat op de aanmeldpagina staat.

De bezoekcommissie bezoekt potentiële nieuwe leden en zal na ontvangst van de lidmaatschapsaanvraag contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een bedrijfsbezoek. Tijdens dat bedrijfsbezoek worden diverse zaken besproken (voorwaarden, kosten, etc.) en uiteraard krijgt de bezoekerscommissie graag een rondleiding op uw zorgboerderij.

Van het bedrijfsbezoek wordt een verslag gemaakt en op basis van dat verslag besluit het bestuur of u toegelaten wordt tot de vereniging.